Diagnostické metódy


V diagnostike je základom anamnéza a samotné fyzikálne vyšetrenie. Dopĺňame podľa konkrétneho prípadu laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie vyšetrenia, EKG a iné .  Úlohou všeobecného lekára je najmä prvodiagnostika chorobných stavov a  následne v rámci kompetnecii odboru aj ich liečba, prípadne delegovanie vyšetrenia na špecialistu. Je veľmi nápomocné, pokiaľ má lekár o pacientovi prehľad – ak je dlhodobo sledovaný formou preventívnych prehliadok.

Na ambulancii tiež pravidelne sledujeme a pozývame na pravidelné kontroly pacientov s niektorými chronickými ochoreniami.


footer-logo

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružomberok

Najnovšie články

MEDPRAKTIK, s.r.o. | Všetky práva vyhradené