Diagnostické metódy


V diagnostike ochorení sa opierame jednak o dôsledné vypočutie pacienta a samotné fyzikálne vyšetrenie a jednak o laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie vyšetrenia, EKG a iné metódy, ktoré sa u nás ďalej snažíme rozširovať. Od mája 2018 ambulancia disponuje novým, moderným EKG prístrojom.

Úlohou všeobecného lekára je najmä prvodiagnostika chorobných stavov a  následne aj ich liečba. Je veľmi nápomocné, pokiaľ má lekár o pacientovi prehľad – ak je dlhodobo sledovaný formou preventívnych prehliadok. V prípade, že manažment chorobného stavu presahuje kompetencie nášho odboru alebo vyžaduje zložitejšie vyšetrovacie alebo liečebné metódy, žiadame o odborné vyšetrenie špecialistu.


footer-logo

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružomberok

Najnovšie články

MEDPRAKTIK, s.r.o. | Všetky práva vyhradené