Cenník výkonov nehradených zdravotnými poisťovňami


Vyšetrenie pre zamestnávateľa ………………… 20€

Vodičský preukaz ………………………………….. 20€

Vodičský preukaz – dôchodca …………………. 15€

Zdravotný preukaz ……………………………….. 20€

Potvrdenie o zdravotnom stave – výpis ……. 10€

Potvrdenie na štúdium ………………………….. 5€

Zbrojný preukaz ………………………………….. 25€

Celkové vyšetrenie na vlastnú žiadosť …….. 20€

EKG s popisom na vlastnú žiadosť ………….. 7€

Odber biol. materiálu na vlastnú žiadosť …. 5€


footer-logo

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružomberok

Najnovšie články

MEDPRAKTIK, s.r.o. | Všetky práva vyhradené