Cenník výkonov nehradených zdravotnými poisťovňami


Vyšetrenie pre zamestnávateľa
20€
Vodičský preukaz
20€
Vodičský preukaz – dôchodca
15€
Zdravotný preukaz
20€
Potvrdenie o zdravotnom stave – výpis
10€
Potvrdenie na štúdium
5€
Zbrojný preukaz
25€
Celkové vyšetrenie na vlastnú žiadosť
20€
EKG s popisom na vlastnú žiadosť
7€
Odber biol. materiálu na vlastnú žiadosť
5€

footer-logo

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružomberok

Najnovšie články

MEDPRAKTIK, s.r.o. | Všetky práva vyhradené