DIAGNOSTICKÉ METÓDY


V diagnostike ochorení sa opierame jednak o dôsledné vypočutie pacienta a samotné fyzikálne vyšetrenie a jednak o laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie vyšetrenia, EKG a iné metódy…PREVENTÍVNA PREHLIADKA


Pri preventívnej prehliadke  je našou úlohou predchádzať ochoreniam alebo zhoršeniam zdravotného stavu, ktorým sa zmenou  životného štýlu alebo vhodnou liečbou predísť dá…PREDPIS LIEKOV, ODPORÚČANIA


Uvedomujeme  si, že každý pacient je iný, preto k indikácii liečby pristupujeme vždy po individuálnom zvážení rizík aj prínosov, pričom prihliadame na aktuálne odporúčania odborných spoločností…Informačná tabuľa


Aktuálne informácie (zastupovanie, zmeny ordinačných hodín, atď. )

UPOZORNENIE V SÚVISLOSTI S COVID-19  !!!

Prosíme pacientov, aby v súčasnej situácii uprednostnili telefonickú alebo e-mailovú formu komunikácie (044/432 34 89 / 0911 896 940, medpraktik.jj@gmail.com / medpraktik.ma@gmail.com). V prípade nutnosti vyšetrenia nás pred vyšetrením rovnako najprv telefonicky kontaktujte. Pre predpis liečby použite link na tejto stránke alebo nám napíšte e-mail. Na e-maily odpovedáme zvyčajne do 48 hodín. V prípade, že telefón nedvíhame alebo je obsadené, prosíme Vás o trpezlivosť. Vitajte na stránke spoločnosti Medpraktik, s.r.o.


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružomberok

Od roku 2013 pre Vás poskytujeme zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých.

  • Našou snahou je poskytovať komplexnú ambulantnú starostlivosť v medziach kompetencii odboru všeobecné lekárstvo.
  • Výhodou našej ambulancie je jej umiestnenie v centre mesta Ružomberok s dostupným parkovaním a dostupnou MHD
  • Kvalitné prístrojové vybavenie (poskytujeme tiež možnosť EKG vyšetrenia)
  • Možnosť bezplatného on–line objednania sa na termín preventívnej prehliadky
  • Príjemné zariadenie priestorov ambulancie
  • Poskytujeme tiež prehliadky pre zamestnancov – vstupné, periodické , výstupné v príslušných rizikových kategóriách (tiež možnosť on-line objednania pacientov)
  • Za úhradu poskytujeme zdravotnú starostlivosť cudzincom a občanom SR, ktorí majú zdravotné poistenie v zahraničí.

V prípade, že máte záujem o naše služby, môžete nás kontaktovať osobne, e-mailom alebo telefonicky.ORDINAčNÉ HODINY
Vyšetrenia, kontroly, preventívne prehliadky.
Ordinačný čas vyhradený pre objednaných pacientov, administratívnu činnosť a návštevy.
V utorok od 10:00 je posudková komisia, vyšetrujeme predvolaných pacientov.

PRAKTICKÉ RADY A INFORMÁCIE

Na tomto mieste nájdete praktické rady a informácie týkajúce sa chorobných stavov, s ktorými nás navštevujete najčastejšie.


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


MEDPRAKTIK, s. r. o.
MUDr. Juraj Jankovič
044/432 34 89

medpraktik.jj@gmail.com

A. Bernoláka 5231/4

034 01 Ružomberok


footer-logo

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružomberok

Najnovšie články

MEDPRAKTIK, s.r.o. | Všetky práva vyhradené