Predpis liekov, odporúčania


Uvedomujeme  si, že každý pacient je iný, preto k indikácii liečby pristupujeme vždy po individuálnom zvážení rizík aj prínosov, pričom prihliadame na aktuálne odporúčania odborných spoločností. Pri niektorých druhoch liekov je však na predpis nutné odporúčanie špecialistu. V takýchto prípadoch môže všeobecný lekár predpisovať lieky na pol roka, do tohto času by mal pacient absolvovať kontrolné vyšetrenie u špecialistu. Ak to špecialista vyslovene uvedie v správe, môžeme predpisovať ním doporučenú liečbu až jeden rok. Prosíme pacientov, aby sledovali termíny kontroly u špecialistov a aby sa po predpis takejto liečby u nás zastavili ešte pred uplynutím lehoty odporúčania.

V našej ambulancii využívame systém e-receptov, do úplnej funkčnosti tohto systému však zatiaľ u nás dostanete aj obyčajný „papierový“ recept. Nazdávame  sa, že bezchybná prevádzka tohto systému v budúcnosti výrazne zjednoduší a urýchli prácu a skráti tiež čakacie doby.


footer-logo

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružomberok

Najnovšie články

MEDPRAKTIK, s.r.o. | Všetky práva vyhradené