Preventívne prehliadky


Pri preventívnej prehliadke  je našou úlohou predchádzať ochoreniam alebo zhoršeniam zdravotného stavu, ktorým sa zmenou  životného štýlu alebo vhodnou liečbou predísť dá. Účelom prehliadky je tiež skoré zachytenie prípadných nových príznakov ochorení a tiež sledovanie už existujúcich.

Preventívna prehliadka pozostáva so základného vyšetrenia pacienta lekárom a odberu krvi. V jednotlivých vekových skupinách sú sledované parametre krvi odlišné, po 40. roku sa realizuje aj EKG vyšetrenie. V špecifických prípadoch sa ordinujú aj iné vyšetrenia. Každý občan so zdravotným poistením môže absolvovať preventívnu prehliadku raz za dva roky, pokiaľ je aj darcom krvi – raz za rok.

Objednať sa na prehliadku môžete aj cez kontaktný formulár.


footer-logo

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružomberok

Najnovšie články

MEDPRAKTIK, s.r.o. | Všetky práva vyhradené